Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Asistență informațională
Asistență informațională
Relații cu publicul
Relații cu publicul

Biblioteca USEFS

Biblioteca USEFS

Biblioteca Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport este parte integrantă din sistemul naţional de învătământ superior şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din universitate. Ea este subordonată Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport. Biblioteca USEFS oferă accesul la informaţii în strânsă legătură cu Curricula, asistă utilizatorii în procesul de alfabetizare informaţională. Păstrând componenta tradiţională, adaugă elemente de noutate informaţională, oferind utilizatorilor modalităţi de informare şi documentare...

Continuă ...

Noutăți

Ziua Mondială a Calităţii

Ziua Mondială a Calităţii

Ziua Mondială a Calităţii este consemnată la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport prin ...
Parteneriatul Bibliotecii cu Departamentul de formare continuă

Parteneriatul Bibliotecii cu Departamentul de formare continuă

Lansarea paginii web a revitalizat parteneriatul Bibliotecii cu Departamentul de formare continuă a ...
Accesați baza de date Web of Science

Accesați baza de date Web of Science

Invităm profesorii, cercetătorii, doctoranzii, masteranzii şi toţi cei interesaţi să acceseze baza d...

Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor

Asistență informațională

Relații cu publicul